”Kaikilla on oikeus hauskaan lapsuuteen!” – Seinäjoen Lapsiystävällinen kunta -työn nykytilan kartoitus valmistui

Kolme lasta hymyilee ja makoilee kiipeilytelineen päällä.

Seinäjoella toteutettiin viime vuoden aikana Lapsiystävällinen kunta -työn nykytilan kartoitus. Selvitimme miten lapsiystävällisyys ja lapsen oikeudet toteutuvat tällä hetkellä lasten ja nuorten arjessa ja palveluissa. Halusimme myös löytää osa-alueita, joita kehittämällä pääsemme tekemään Seinäjoesta entistä parempaa kaupunkia lapsille ja nuorille.

Nykytilan kartoitus pohjautui kolmeen eri osa-alueeseen: lasten ja nuorten kokemustiedon kuulemiseen, Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin indikaattorikysymyksiin sekä valtakunnallisiin tulosindikaattoreihin, jotka kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta.

Lasten ja nuorten mietteitä ja kokemuksia heidän omasta arjestaan kysyimme marraskuussa Lapsen oikeuksien viikolla. Saimme yhteensä 928 vastausta 2-18 -vuotiailta lapsilta ja nuorilta. Kiitos kaikille vastanneille, vastauksista jokainen on meille äärimmäisen arvokas! Kooste lasten ja nuorten kuulemisesta on luettavissa verkkosivuiltamme osoitteessa www.healthykidsofseinajoki.fi/lapsiystavallinenkunta.

Indikaattorikysymyksiin vastattiin itsearvointina. Tietoja kerättiin kaupungin eri toimialoilta sekä Seinäjoen seurakunnalta ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiriltä. Myös nämä tulokset löytyvät verkkosivuiltamme.

Nykytilan kartoituksen tuloksien pohjalta olemme aloittaneet toimintasuunnitelman laatimisen. Lasten kuulemisen yhteydessä eräs alakouluikäinen muistutti meitä aikuisia lähettämällä terveiset: ”Kaikilla on oikeus hauskaan lapsuuteen.” Olemme yrittäneet pitää tämän mielessä toimintasuunnitelmaa koostaessamme. Suunnitelmasta on nyt valmistunut ensimmäinen luonnos, joka sisältää kuusi tavoitetta toimenpiteineen ja mittareineen. Tavoitteiden myötä:

  • lapsen oikeudet ja lapsiystävällisyys toteutuu entistä paremmin kaikessa kaupungin toiminnassa
  • arjen moninaisuus näkyy viestinnässä ja syrjintää ehkäistään myös viestinnän keinoin
  • lasten ja nuorten näkemyksiä kuullaan ja he saavat vaikuttaa palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen
  • lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tuetaan ja heidän arkiympäristöjen turvallisuutta lisätään.

Toimintasuunnitelma esitellään vielä toukokuussa Seinäjoen Lapsiystävällinen kunta -työn ohjausryhmälle. Tämän jälkeen käärimme hihat ja pääsemme kehittämistyössä eteenpäin, tavoitteenamme entistä lapsi- ja nuoriystävällisempi Seinäjoki.

Sanna Martin, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viestintäsuunnittelija ja Seinäjoen Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori