Healthy Kids of Seinäjoki on Seinäjoen kaupungin toimintamalli lasten, nuorten ja lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Healthy Kids of Seinäjoki -malli on esimerkki Health in All Policies -toiminnasta, jossa kaupungin kaikki toimialat edistävät terveyttä ja hyvinvointia perheiden, yritysten ja järjestöjen kanssa. Kehittämistyötä hallinnoi kaupunginjohtajan nimittämä ohjausryhmä.

Healthy Kids of Seinäjoki kokoaa toimijat ja tekee näkyväksi kaiken sen hyvän, mitä kaupungissa tehdään lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Keskiössä monialainen yhteistyö

Seinäjoen HKS-mallissa halutaan korostaa sitä, miten hyvinvoinnin edistämistyö kuuluu kaikille toimialueille. Tärkein kantava ajatus onkin monialainen yhteystyö eri toimijoiden välillä. Lapset, nuoret ja lapsiperheet otetaan mukaan palveluiden kehittämiseen osallistamalla heitä eri keinoin.

Alla oleva kuvio osoittaa, miten HKS-toimintamalli koskettaa jokaista toimialaa ja kokonaisuutta siten, että toiminnassa otetaan huomioon alueella asuvien lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi. Kuvioon on listattu esimerkkejä HKS-mallin mukaisista toimista sekä toimialojen yhteisistä hankkeista ja toimintamalleista. Tämä tuo hyvin esille sen, miten toimialat toimivat yhteistyössä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi

HKS-mallin infografiikka.

Tutustu tarkemmin HKS-malliin (saavutettava):