Suuri osa lasten hyvinvointiin vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Tavoitteenamme on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Tässä työssä apunamme on Unicefin lapsiystävällinen kunta -malli, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöstä vastaa Seinäjoella monitoimijainen koordinaatioryhmä.

Ajankohtaista kehittämistyössä

Vuoden 2021 aikana kartoitimme lapsiystävällisyyden ja lapsen oikeuksien toteutumisen nykytilaa Seinäjoen kaupungissa. Kysyimme myös lasten ja nuorten ajatuksia ja näkemyksiä millaista heidän elämänsä Seinäjoella on. Nyt laadimme toimintasuunnitelmaa, joka sisältää nykytilan kartoituksessa esiin nousseita kehittämiskohteita. Yksi suunnitelman tavoitteista tulee suoraan lapsilta ja nuorilta. Toimintasuunnitelma valmistuu keväällä 2022.

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä

Pekka Hautamäki, nuorisotoimenjohtaja, Seinäjoen kaupunki
Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö, Seinäjoen kaupunki
Hilkka Kuortti, varhaiskasvatusjohtaja, Seinäjoen seurakunta
Outi Kytöniemi, palvelupäällikkö, Seinäjoen kaupunginkirjasto
Kirsti Länsikallio, kirjastotoimenjohtaja, Seinäjoen kaupunginkirjasto
Sanna Martin, viestintäsuunnittelija, LYK-koordinaattori, Seinäjoen kaupunki
Kirsi Mattila, vuorovaikutussunnittelija, Seinäjoen kaupunki
Anna Granlund, koordinaattori, MLL Pohjanmaan piiri
Henna Rantasaari, hyvinvointipäällikkö, Seinäjoen kaupunki
Tanja Särkipaju, liikuntapalvelupäällikkö, Seinäjoen kaupunki
Aila Taivalmäki, kulttuuripalvelupäällikkö, Seinäjoen kaupunki
Henna Malila, koulunjohtaja, Seinäjoen kaupunki
Marika Ojala, apulaisrehtori, Seinäjoen kaupunki
Johanna Vieri, varhaiskasvatuksen aluejohtaja, Seinäjoen kaupunki
Kai Gerey, nuorisovaltuuston jäsen, Seinäjoen kaupunki
Iida Haavisto, nuorisovaltuuston jäsen, Seinäjoen kaupunki
Sofia Leinonen, nuorisovaltuuston jäsen, Seinäjoen kaupunki

Lapsiystävällisen Seinäjoen toimintatapoja: