Suuri osa lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Tavoitteenamme on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Tässä työssä apunamme on Unicefin lapsiystävällinen kunta -malli, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöstä vastaa Seinäjoella monitoimijainen koordinaatioryhmä.

Ajankohtaista kehittämistyössä

Vuoden 2021 aikana kartoitimme lapsiystävällisyyden ja lapsen oikeuksien toteutumisen nykytilaa Seinäjoen kaupungissa. Kysyimme myös lasten ja nuorten ajatuksia ja näkemyksiä millaista heidän elämänsä Seinäjoella on. Nykytilan kartoituksesta nousseiden kehittämiskohteiden ja lasten ja nuorten kuulemisen pohjalta laadittiin Seinäjoen Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024, jonka toimenpiteitä olemme nyt alkaneet toteuttaa.

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä

Pekka Hautamäki, nuorisotoimenjohtaja, koordinaatioryhmän pj., Seinäjoen kaupunki
Sanna Martin, viestintäsuunnittelija, LYK-koordinaattori, Seinäjoen kaupunki
Henna Rantasaari, hyvinvointipäällikkö, Seinäjoen kaupunki
Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö, Seinäjoen kaupunki
Hilkka Kuortti, varhaiskasvatusjohtaja, Seinäjoen seurakunta
Outi Kytöniemi, palvelupäällikkö, Seinäjoen kaupunginkirjasto
Kirsti Länsikallio, kirjastotoimenjohtaja, Seinäjoen kaupunginkirjasto
Kirsi Mattila, vuorovaikutussunnittelija, Seinäjoen kaupunki
Anna Granlund, järjestöpäällikkö, MLL Pohjanmaan piiri
Tanja Särkipaju, liikuntapalvelupäällikkö, Seinäjoen kaupunki
Tuomo Kallio, lastenkulttuurikoordinaattori, Seinäjoen kaupunki
Henna Malila, koulunjohtaja, Seinäjoen kaupunki
Marika Ojala, perusopetusjohtaja vs., Seinäjoen kaupunki
Johanna Vieri, varhaiskasvatuksen aluejohtaja, Seinäjoen kaupunki
Kai Gerey, nuorisovaltuuston jäsen, Seinäjoen kaupunki
Mirella Wallin, nuorisovaltuuston jäsen, Seinäjoen kaupunki
Roosa Myllykoski (varaedustaja), nuorisovaltuuston jäsen, Seinäjoen kaupunki

Lapsiystävällisen Seinäjoen toimintatapoja: