Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteistä työtä. Yritysten, järjestöjen ja muiden organisaatioiden toimilla on iso merkitys kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Siksi erilaiset organisaatiot ovat tärkeä osa myös Healthy Kids of Seinäjoki (HKS) -yhteisöä.

Yritysten, järjestöjen ja muiden organisaatioiden on mahdollista hakea Healthy Kids of Seinäjoki -yhteistyömerkkiä. Merkki kertoo, että ne edistävät omalla toiminnallaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Yhteistyömerkkiä hallinnoi Seinäjoen kaupunki ja sen myöntää Seinäjoen kaupungin asettama HKS-ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu toimijoita kaupungin eri toimialoilta sekä SeAMKista, Intosta, Sedusta ja sairaanhoitopiiristä. Järjestöjä ohjausryhmässä edustaa Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, jossa kysytään perusteita merkin hakemiselle. Hakulomakkeen täyttämisen ja lähettämisen jälkeen HKS-ohjausryhmä arvioi hakemuksen ja kutsuu hakijan haastatteluun. Hakemuksen ja haastattelun perusteella ohjausryhmä tekee päätöksensä yhteistyömerkin myöntämisestä.

Saadakseen yhteistyömerkin käyttöönsä, on hakijan täytettävä seuraavat kriteerit:

  1. Hakija edistää omalla toiminnallaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä.
  2. Hakija sitoutuu toimimaan Healthy Kids of Seinäjoki -arvojen mukaisesti.
  3. Hakija sitoutuu Healthy Kids of Seinäjoki -yhteisön sääntöihin.

Healthy Kids of Seinäjoki -yhteistyömerkin myöntämisen jälkeen hakija saa merkin käyttöoikeuden toistaiseksi voimassa olevana. Merkkiä voi käyttää esimerkiksi omissa esitteissä tai verkkosivuilla. Yhteistyömerkin käyttöoikeus on organisaatiokohtainen. Merkin vastuullista käyttöä valvotaan säännöllisillä yhteydenotoilla ja tapaamisilla. Tarkemmat ohjeet yhteistyömerkin käytöstä on kuvattu Healthy Kids of Seinäjoki -yhteisön säännöissä.

HKS-yhteistyömerkki