OnniWay – terveelliseen ja iloiseen koulupäivään

MITÄ? Tarjoamme kehitysalustalle 1kk:n kokeilujaksoa, johon toivomme mukaan ensisijaisesti alakoulujen opettajia. Myös päiväkotien ja yläkoulujen opettajat voivat osallistua. Kokeilu alkaa maaliskuussa 2022 ja kestää yhden kuukauden ajan. Kokeilujaksoa voi myös tarvittaessa pidentää. Aikaa päivittäisten mikrotekojen suorittamiseen voidaan jatkaa lukuvuoden loppuun.

OnniWay -sovellus on kehitetty erityisesti opettajien työkaluksi, jolla voidaan edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Terveyttä ja hyvinvointia edistetään päivittäisten mikrotekojen avulla, jotka säännöllisesti toistettuina voivat johtaa positiivisten, pysyvien elämäntapojen syntymiseen. 

OnniWay -sovellus on yksinkertainen, sitä on helppo käyttää ja se vie aikaa vain 1–5 minuuttia mikroteosta riippuen. Konkreettisten tekojen lisäksi OnniWayn tarkoitus on myös lisätä lasten ja nuorten tietoa ja ymmärrystä terveellisten elämäntapojen tärkeydestä.  

OnniWay -mobiilisovellus kattaa mm. seuraavat asiat: 

  • Auttaa vähentämään henkistä kuormitusta ja väsymystä 
  • Opettaa stressin ja muiden psyykkisten ärsykkeiden hallintakeinoja 
  • Auttaa ymmärtämään ravitsemuksen merkityksen kehityksen ja terveyden kannalta 
  • Antaa keinoja yhteyden luomiseen ikätovereiden kanssa ja edistää sosiaalisten taitojen kehittymistä ja mm. empatiakykyä 
  • Opettaa ymmärtämään omia tunteita, opettaa niiden käsittely- ja hallintakeinoja 
  • Lisää terveyttä edistävää liikuntaa 
  • Parantaa keskittymiskykyä ja edistää oppimista 
  • Opettaa välttämään liian pitkää yhtäjaksoista paikallaanoloa 

Katso video ”OnniWay|Promoting holistic health in the classroom” https://www.youtube.com/watch?v=3SRCHBxuCDs

OTA YHTEYTTÄ

Elisabet Kivimäki
Key Account Manager
Into Seinäjoki
040 760 3907, elisabet.kivimaki@intoseinajoki.fi
www.intoseinajoki.fi