Tehdään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtävä työ näkyväksi

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja ja moniulotteinen tehtävä, jonka Seinäjoen kaupunki on rohkeasti valinnut yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi. Seinäjoen kaupunkistrategia 2018-2025 nostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen esille kaupungin vahvuutena ja menestystekijänä. Tätä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää työtä ja toimintaa kuvaamaan on haettu Seinäjoen kaupungin toimesta tavaramerkki Healthy Kids of Seinäjoki keväällä 2018 Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan. Toimintaa kuvataan Seinäjoen kaupunkistrategiassa 2018-2025 mm. monialaiseksi, päättäjät, asiantuntijat, koulutuksen, tutkimuksen, kolmannen sektorin ja yritykset yhdistäväksi toimintamalliksi, jossa huomioidaan myös elinympäristön kehittäminen ja kansainvälinen tunnettavuus. Olen varma, että Seinäjoen kaupungissa tehdään paljon erilaisia, hyviä ja toimivia, isoja ja pieniä, yksilöön ja ryhmään kohdistuvia, yksittäistä toimijaa ja moniammatillista yhteistyötä koskevia, asioita lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Haasteemme on tehdä se arvokas työ näkyväksi ja tuoda se laajasti ihmisten tietoisuuteen. Kaupunkistrategia nostaa esille, että ”Seinäjoki on tekemisen ja onnistumisen kaupunki” – tuodaan teot ja onnistumiset myös lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä esille.

Seinäjoen kaupungin, Into Seinäjoen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama EAKR-rahoitteinen hanke Healthy Kids of Seinäjoki –kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä pyrkii hankehakemuksen mukaisesti toteuttamaan yhtenä tavoitteenaan kattavan nykytila-analyysin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävästä arvokkaasta työstä, jota Seinäjoen kaupungissa tehdään. Tähän tavoitteeseen pyritään vastaamaan mm. Seinäjoen kaupungin henkilöstölle suunnatun kyselyn ja haastattelujen avulla. Juuri he toimijoina tietävät Seinäjoen kaupunkiorganisaation toiminnan näkökulmasta, mitä kaikkea lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehdään, missä onnistutaan ja mitä halutaan kehittää edelleen.

Vastausten avulla koostamme näkyväksi kaupunkiorganisaatiossa tehtävää työtä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kannustan kaikkia Seinäjoen kaupunkiorganisaation henkilökunnasta vastaamaan heille lähetettyyn kyselyyn, johon on vielä viikkoa aikaa vastata. Luotan täysin, että saamme asiantuntevia vastauksia, sillä Kodinkuvalehden pohjalaisten luonnetta kuvaavien asioiden pohjalta ”Pohjalainen on rehti ja suorapuheinen””Muilla on mielipiteitä, pohjalaisella tietoa” ja ”Pohjalainen tietää olevansa paras, komein ja viisain muutenkin”. Savolaisena tähän totean, ”Suathan sinä noinnii ajatella”, kuten Kodinkuvalehti puolestaan savolaisia kuvaa, sillä jokaisen vastaajan näkemys on tärkeä, ja jään mielenkiinnolla odottamaan saamiamme vastauksia Seinäjoen kaupunkiorganisaation henkilöstöltä. Vastausten avulla koostamme kaupunkiorganisaatiossa tehtävää työtä näkyväksi lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila-analyysissä. Muistetaan tässä kohtaa myös muut Kodinkuvalehdenkin esille nostamat pohjalaisten hyveet, ”nöyryyden ja vaatimattomuuden puute”, ja ”komiat pärjää aina” (Kodinkuvalehti 2018a), joten tuodaan esille onnistumiset ja otetaan vastaan myös kehittämiskohteet, koska pohjalaiset selviävät hyveidensä perusteella mistä vain.

Nykytila-analyysi alkaa hahmottumaan kokonaisuudeksi kesään mennessä ja saamme kertoa teille lisää Seinäjoen kaupungin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytilasta, onnistumisista ja kehittämistarpeista. Kodinkuvalehden kuvaamiin pohjalaisiin piirteisiin tutustuttuani odotan innolla myös nykytila-analyysia mahdollisesti seuraavia kehittämistoimenpiteitä. Opin, että pohjalaiset ”kokeilee juuri sitä, mitä muut eivät”, joten odotettavissa voi olla innovatiivisia, kokeilevia ja rohkeita ratkaisuja.

Hankehakemus. 2019. Healthy Kids of Seinäjoki –kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Suomen rakenne rahasto. Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Kodinkuvalehti. 2018a. 12 syytä, joiden vuoksi pohjalainen on paras puoliso. https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/ilmiot/12-syyta-joiden-vuoksi-pohjalainen-paras-puoliso

Kodinkuvalehti. 2018b. 13 syytä, joiden vuoksi savolainen on paras puoliso. https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/ilmiot/13-syyta-joiden-vuoksi-savolainen-paras-puoliso

PRH. Tavaramerkkitietokanta. [viitattu 20.11.2019] https://epalvelut.prh.fi/web/tietopalvelu/haku

Seinäjoen kaupunkistrategia 2018-2025. [viitattu 20.11.2019] Seinäjoen kaupunki. https://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/seinajoenkaupunki/viestinta/tiedotteet2017/1ymf8GAPj/Seinajoki_kaupunkistrategia_2018-2025_A4.pdf

Maria Kasanen
Asiantuntija, Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalustahankeSeinäjoen ammattikorkeakoulu
040 868 0656
maria.kasanen@seamk.fi