Seinäjoen lapset näkyviin ja kuuluviin!

Lapset keinuvat leikkipuistossa, etualalla oleva tyttö näyttää olevan allapäin.
Kuva: Seinäjoen kaupungin kuvapankki

Seinäjoki on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja sekä kiinnittämään huomiota erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumiseen. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, johon Suomi on sitoutunut.

Lapsiystävällisyyttään kehittää Unicefin tuella jo 44 kuntaa Suomessa. Seinäjoki on ollut mukana keväästä 2019. Mallin avulla edistämme lapsen oikeuksia ja yhdenvertaisuutta Seinäjoella. Tavoitteenamme on myös nostaa lasten ja nuorten ääni kuuluviin heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. Lapsiystävällinen kunta -työ tukee myös Healthy Kids of Seinäjoen tavoitteita edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Unicefilla on käynnissä kampanja, jolla halutaan nostaa lasten ja nuorten ääni kuuluviin. Kampanjan pohjaksi Unicef teetti kesällä nuorille kyselyn, jolla kartoitettiin mistä heidän hyvä arkensa koostuu. Yli puolet vastanneista koki ettei hyvästä tulevaisuudesta ole helppo unelmoida. Kyselyyn vastasi yli tuhat 13-18 -vuotiasta ympäri Suomen.

Nuorten toivoa valoisasta tulevaisuudesta varjostaa pitkittynyt koronatilanne ja huoli ilmastonmuutoksesta. Kiusaaminen, syrjintä ja mielenterveyspalvelujen huono saatavuus pimentävät näkymiä entisestään. Yli puolet vastanneista kokee ettei nuoria kuunnella heitä koskevassa päätöksenteossa. Joka kolmas ei tunne voivansa olla koulussa vapaasti oma itsensä.

Kuten kerroin, olemme mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Teemme työtä jokaisen seinäjokisen lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi oman Healthy Kids of Seinäjoki -mallimme mukaisesti. Pyrkimyksemme on taata myös haavoittuvassa asemassa oleville lapsille tasa-arvoiset oikeudet. Paljon tehdään, mutta paljon on vielä tehtävää.

Suuri osa lapsiin ja nuoriin liittyvistä päätöksistä tehdään kunnissa. Haastamme jokaisen Seinäjoen kaupunginvaltuutetun, viranhaltijan ja työntekijän pohtimaan keinoja, joilla nostamme lasten hyvinvoinnin ja lapsen oikeudet tärkeysjärjestyksen kärkeen.

Kuten Unicefin Näkyviin-kampanjassa todetaan: Meillä ei ole varaa kadottaa näkyvistä yhtään lasta tai nuorta!

Sanna Martin, Seinäjoen kaupungin Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viestintäsuunnittelija