Asukkaat toivovat lisää vuorovaikutusta ja panostusta nuoriin

Äiti ja nuori katsovat yhdessä tablettia.

Kysyimme Seinäjoella asuvien mielipiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kaupungissa, kaupunkiorganisaation viestinnästä sekä Healthy Kids of Seinäjoki -toiminnasta. Kokonaisuudessaan kyselyyn vastasi 150 henkilöä, joista yli puolet oli iältään 30–44 -vuotiaita. Kysely toteutettiin osana Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä -hanketta.

Jos avointen kysymysten vastauksista nostettaisiin esille yksi kantava teema, olisi se vuorovaikutus asukkaiden kanssa. Jokaisen kokonaisuuden kohdalla vastaajat toivat esille halun olla mukana kehittämässä kaupunkia asukasystävälliseksi. Lisäksi asukkaat toivoivat tiedotusta tuloksista ja tehdyistä toimenpiteistä kaikilta toimialoilta. Vastaajat kokivat kaupungin panostavan lasten ja perheiden hyvinvointiin ja terveyteen, mutta vastaavasti kokivat nuorten jäävän helposti kyselyjen, kampanjoiden ja hankkeiden ulkopuolelle. Kommenteissa tuotiin esille myös eroavaisuuksia kantakaupungin ja haja-asutusalueiden välillä. Vastaajat kokivat, että kantakaupunkia pyritään kehittämään niin, että myös maaseudun asukkaat voisivat hyötyä palveluista. Eräs kommentoija toikin esille, miten tilanteen voisi kääntää toisinpäin: ”Mitä tarjontaa maaseudulle voidaan rakentaa, jota kaupungissa asuvat voisivat hyödyntää”.

Seinäjoen kaupunki haluaa kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen tärkeyteen ja onkin reilu kolme vuotta sitten perustanut vuorovaikutussuunnittelijan toimen kaupunkiin. Suunnittelijan työn ja osallisuusmallin kautta kaupunki haluaa kannustaa asukkaita osallistumaan ja vaikuttamaan toimintatapojen kehitykseen, ja sitä kautta kulkea kohti osallistavampaa toimintakulttuuria.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita! Vastaukset tullaan huomioimaan kaupungin toimintojen kehittämisessä. Seuraa Healthy Kids of Seinäjokea Facebookissa, LinkedIn:ssä, Twitterissä ja Instagramissa!

Lisätietoa

Johanna Rinne
projektikoordinaattori, Healthy Kids of Seinäjoki -hanke
050 449 1550
johanna.rinne@seinajoki.fi

Henna Rantasaari
vs. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori
050 354 9311
henna.rantasaari@seinajoki.fi