Healthy Kids of Seinäjoki -nykytila-analyysi on julkaistu

Healthy Kids of Seinäjoki (HKS) – Tutkimus Seinäjoen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista ja terveyden edistämisen nykytilasta on nyt julkaistu. Raportti on luettavissa osoitteessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/497657

Alla olevassa kuvassa on esitetty nykytila-analyysissa esiin nousseita kehittämiskohteita. Klikkaamalla kuvaa pääset saavutettavaan versioon.