Tuotemerkin hakeminen

Yritysten on mahdollista hakea toiminnalleen, tuotteelleen tai palvelulleen Healthy Kids of Seinäjoki -tuotemerkkiä. Tuotemerkkiä hallinnoi Seinäjoen kaupungin asettama työryhmä. Hakemusprosessi on kaksivaiheinen. Hakulomakkeen täyttämisen ja lähettämisen jälkeen tuotemerkkiä hallinnoiva työryhmä arvioi hakemuksen ja kutsuu hakijan haastatteluun.

5 kohdan muistilista

Oletko hakemassa tuotteellesi tai palvelullesi Healthy Kids of Seinäjoki -merkkiä? Hienoa, se on hyvä päätös. Jos kaipaat apua, voit aina ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysyä vinkkejä. Autamme mielellämme.

Healthy Kids of Seinäjoki -merkin hakeminen on myös liiketoiminnan kehitysprosessi. Se kehittää monipuolisesti yrityksen toimintaa: tuotekehitystä, tuotantoa, johtamista, markkinointia ja myyntiä.

Ohessa viiden kohdan valmistautumislista Healthy Kids of Seinäjoki -merkin hakemiseen.

 

1. Tutustu Healthy Kids of Seinäjoki -arviointiprosessiin
Healthy Kids of Seinäjoki -merkin voi saada yrityksen tuote tai palvelu, joka läpäisee arvointiprosessin. Tutustu Healthy Kids of Seinäjoki -arvoihin ja arviointiprosessiin. Tämän jälkeen pohdi, onko yrityksesi sekä tuotteesi/palvelusi Healthy Kids of Seinäjoki -arvojen mukainen ja toteutuuko molemminpuolinen lisäarvon tuottaminen.

2. Tutustu hakemuslomakkeeseen

3. Kerää hakemukseen tarvittava materiaali ja kehitä tuotettasi
Ryhdy koostamaan hakemukseen sisällytettäviä materiaaleja. Healthy Kids of Seinäjoki -merkin hankkiminen saattaa edellyttää muutosten tekemistä yrityksesi viestintään ja itse tuotteeseen tai palveluun. Varaudu mahdollisiin muutoksiin ennen kuin lähetät hakemuksen tarkastettavaksi

4. Tee päätös tuotemerkin hakemisesta ja lähetä hakemus tarkastettavaksi
Lähetä hakemuslomake liitteineen tarkastettavaksi. Tarkastamme hakemuksen ja teemme tarvittaessa lisäselvityspyynnön tai tapaamisehdotuksen. Healthy Kids of Seinäjoki -merkin myöntää kaupunginjohtajan asettama työryhmä.

5. Käytä Healthy Kids of Seinäjoki -merkkiä
Sinulle on myönnetty Healthy Kids of Seinäjoki -tuotemerkki, onnea! Käytä merkkiä monipuolisesti ja vastuullisesti markkinoinnissa, myynnissä ja viestinnässä. Näin saat merkistä suurimman mahdollisen hyödyn irti.

Tuotemerkin hakeminen

Healthy Kids of Seinäjoki -merkin tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Arviointiprosessissa otetaan huomioon kunkin toimijan kannalta merkittävimmät terveys- ja hyvinvointivaikutukset.

Healthy Kids of Seinäjoki -tuotemerkki on vapaaehtoinen. Yritykset ja yhteisöt voivat hakea merkkiä toiminnalleen, tuotteilleen tai palveluille. Tuotemerkin myöntää Seinäjoen kaupunki erillisen Healthy Kids of Seinäjoki -arviointiprosessin jälkeen.

Tuotemerkin arviointiprosessi tarkistetaan kahden vuoden välein muun muassa uuden tutkimustiedon, muuttuneen markkinatilanteen sekä Healthy Kids of Seinäjoki -toiminnan kehittymisen myötä.

Tuotemerkin käyttöoikeuden saaneita toimijoita informoidaan, mikäli arviointiprosessia tarkistettaessa tehdään täsmennyksiä tai muita muutoksia. Arviointiprosessin tarkistuksen yhteydessä on mahdollista, että käyttöoikeuden saaneet joutuvat hakemaan merkkiä uudestaan. Vapaaehtoisuuden vuoksi tuotteille ja palveluille voidaan asettaa ehtoja, joita ei ole Suomen lainsäädännössä tai asetuksissa, mutta jotka ovat Healthy Kids of Seinäjoki -arvojen mukaisia.

Arviointiprosessi

Yritys/toimija täyttää sähköisen hakulomakkeen, jossa kertoo tuotteestaan, palvelustaan tai toimintakonseptista. Hakulomakkeella yrityksen tulee avata yrityksen yleinen toiminta-ajatus, tuotemerkin käyttöön liittyvän tuotteen/palvelun hyvinvointia tai terveyttä edistävät ominaisuudet sekä arvioida Healthy Kids of Seinäjoki -tuotemerkin käytön hyötyjä.

Yrityksen on osoitettava hakuvaiheessa, että se noudattaa hyvää hallinnointitapaa ja toimii vastuullisesti. Tuotemerkin vastuullista käyttöä valvotaan säännöllisillä tapaamisilla (1 krt/vuosi) Healthy Kids of Seinäjoki -ohjausryhmän ja tuotemerkin käyttöoikeuden saaneen yrityksen välillä. Näissä tapaamisessa keskustellaan hakijan mahdollisuuksista hyödyntää Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalustaa sekä tarinaa.

Healthy Kids of Seinäjoki -merkin hakeminen on myös liiketoiminnan kehitysprosessi. Se kehittää monipuolisesti yrityksen toimintaa: tuotekehitystä, tuotantoa, johtamista, markkinointia ja myyntiä. Haluamme tukea yrittäjyyttä Healthy Kids of Seinäjoki -teemassa kehityskumppanuuden tuoman lisäarvon kautta.

Tavaramerkin myöntää Seinäjoen kaupungin asettama Healthy Kids of Seinäjoki -työryhmä.

Arvot

Positiivisuus. Lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on Healthy Kids of Seinäjoen perusarvo. Haluamme onnistua yhdessä ja kannustamme toisiamme. Tiivis yhteistyö mahdollistaa paremmat tulokset. Uskallamme tarttua tilaisuuksiin, tehdä rohkeita päätöksiä ja oppia kokemuksen kautta. Iloitsemme onnistumisista ja kiitämme hyvin tehdystä työstä.

Avoimuus. Laaja ja monialainen yhteistyö on Healthy Kids of Seinäjoen toimintatapa. Vahvistamme luottamusta avoimella ja johdonmukaisella toiminnalla. Uskallamme tarttua myös vaikeisiin asioihin ja palaute vie meitä eteenpäin. Arvostamme toisiamme ja toistemme työtä. Toiminnan toteuttamisen keskiössä ovat eri toimialojen ja asian edistämiseen sitoutuneet toimijat. 

Yhdenvertaisuus. Meillä on halu onnistua yhdessä. Toimimme oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Hyvä johtaminen, sitoutuminen ja osallistaminen innostavat ja vastuuttavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Haluamme tukea yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden parempien valintojen tekemistä ja hyviä käytäntöjä.  

Tuotemerkin käyttöoikeus

Healthy Kids of Seinäjoki -tuotemerkin käyttöoikeus on yritys- tai yhteisökohtainen. Arviointiprosessin läpäisyn jälkeen yritys saa tuotemerkin käyttöoikeuden toistaiseksi voimassa olevana. Tuotemerkin käyttöä valvotaan säännöllisillä tapaamisilla käyttöoikeuden haltijan ja Seinäjoen kaupungin välillä 1 kertaa vuodessa tapahtuvissa kumppanuuskeskusteluissa.

Tervetuloa kolmanteen kansainväliseen konferenssiin maaliskuussa 2020!

© 2019 Seinäjoen Kaupunki | Tietosuojaseloste | Privacy Policy