Yritykset

​Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteistä työtä. Tarvitsemme niin uudenlaisia yhteiskunnallisia toimintamalleja kuin yritystenkin ratkaisuja. Healthy Kids of Seinäjoki tarjoaa yrityksille mahdollisuuden verkostoitua ja osallistua kehitysalustan toimintaan.

Healthy Kids of Seinäjoki -tuotemerkki

Yritysten on mahdollista hakea, tuotteelleen, palvelulleen tai toiminnalleen Healthy Kids of Seinäjoki -tuotemerkkiä. Tuotemerkki kertoo, että yritys edistää omalla toiminnallaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Tuotemerkkiä hallinnoi ja sen myöntää Seinäjoen kaupungin asettama työryhmä. Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Hakulomakkeen täyttämisen ja lähettämisen jälkeen tuotemerkkiä hallinnoiva työryhmä arvioi hakemuksen ja kutsuu hakijan haastatteluun.

Healthy Kids of Seinäjoki -tuotemerkin käyttöoikeus on yrityskohtainen. Arviointiprosessin läpäisyn jälkeen yritys saa tuotemerkin käyttöoikeuden toistaiseksi voimassa olevana.

Tuotemerkin kriteerit

Saadakseen tuotemerkin käyttöönsä, on hakijan täytettävä seuraavat kriteerit:

1. Yrityksen tuote / palvelu / toiminta edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.
2. Yritys sitoutuu toimimaan Healthy Kids of Seinäjoki -arvojen pohjalta.
3. Yritys sitoutuu Healthy Kids of Seinäjoki – Hyvän toiminnan ohjeistoon.

Arviointiprosessi

Yritys täyttää sähköisen hakulomakkeen, jossa kertoo tuotteestaan, palvelustaan tai toiminnastaan. Hakulomakkeella yrityksen tulee avata yrityksen yleinen toiminta-ajatus, tuotemerkin käyttöön liittyvän tuotteen / palvelun / toiminnan hyvinvointia tai terveyttä edistävät ominaisuudet sekä arvioida Healthy Kids of Seinäjoki -tuotemerkin käytön hyötyjä.

Hakulomakkeen täyttämisen ja lähettämisen jälkeen tuotemerkkiä hallinnoiva työryhmä arvioi hakemuksen ja kutsuu hakijan haastatteluun. Hakemuksen ja haastattelun perusteella työryhmä tekee päätöksensä tuotemerkin myöntämisestä.

Tuotemerkin vastuullista käyttöä valvotaan säännöllisillä yhteydenotoilla ja tapaamisilla Healthy Kids of Seinäjoki -ohjausryhmän ja tuotemerkin käyttöoikeuden saaneen yrityksen välillä.

Tuotemerkin arviointiprosessi tarkistetaan kahden vuoden välein muun muassa uuden tutkimustiedon, muuttuneen markkinatilanteen sekä Healthy Kids of Seinäjoki -toiminnan kehittymisen myötä. Tuotemerkin käyttöoikeuden saaneita toimijoita informoidaan, mikäli arviointiprosessia tarkistettaessa tehdään täsmennyksiä tai muita muutoksia.

Healthy Kids of Seinäjoki -tuotemerkin käyttöoikeus on yrityskohtainen. Arviointiprosessin läpäisyn jälkeen yritys saa tuotemerkin käyttöoikeuden toistaiseksi voimassa olevana. Tarkemmat ohjeet tuotemerkin käytöstä on kuvattu Hyvän toiminnan ohjeistossa.

Arvot

Positiivisuus. Lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on Healthy Kids of Seinäjoen perusarvo. Haluamme onnistua yhdessä ja kannustamme toisiamme. Tiivis yhteistyö mahdollistaa paremmat tulokset. Uskallamme tarttua tilaisuuksiin, tehdä rohkeita päätöksiä ja oppia kokemuksen kautta. Iloitsemme onnistumisista ja kiitämme hyvin tehdystä työstä.

Avoimuus. Laaja ja monialainen yhteistyö on Healthy Kids of Seinäjoen toimintatapa. Vahvistamme luottamusta avoimella ja johdonmukaisella toiminnalla. Uskallamme tarttua myös vaikeisiin asioihin ja palaute vie meitä eteenpäin. Arvostamme toisiamme ja toistemme työtä. Toiminnan toteuttamisen keskiössä ovat eri toimialojen ja asian edistämiseen sitoutuneet toimijat. 

Yhdenvertaisuus. Meillä on halu onnistua yhdessä. Toimimme oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Hyvä johtaminen, sitoutuminen ja osallistaminen innostavat ja vastuuttavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Haluamme tukea yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden parempien valintojen tekemistä ja hyviä käytäntöjä.  

Hyvän toiminnan ohjeisto

Jotta yritykselle voidaan myöntää Healthy Kids of Seinäjoki -tuotemerkki, pitää sen sitoutua toimimaan Hyvän toiminnan ohjeiston edellyttämällä tavalla.

© 2019 Seinäjoen Kaupunki | Tietosuojaseloste | Privacy Policy