Lasten terveyden edistämisen verkosto on kasvanut entisestään ja työ teeman ympärillä yhdistää eri alojen ammattilaisia, asiantuntijoita, kouluttajia, tutkijoita ja yrityksiä. Toisessa Healthy Kids of Seinäjoki konferenssissa vieraili kolmen päivän aikana 120 osallistujaa. Kansainväliset vieraat olivat Ruotsista, Norjasta, Englannista, Irlannista, Saksasta, Hollannista, Kiinasta, Etelä-Koreasta, Vietnamista, Ugandasta, Keniasta ja Namibiasta.

Tutkimusyhteistyötä koskevaan tapaamiseen osallistui keskiviikkona 13.3. edustajia seitsemästä maasta. Kaikki osallistuneet tahot ovat sitoutuneita jatkamaan yhteistyötä tutkimus- ja kehittämistyön alueella. Neuvottelussa löytyi yhteisiä kiinnostuksen kohteita liittyen perheiden elintapoja koskevasta tutkimuksesta lasten ja perheiden kokonaisvaltaiseen terveyden edistämiseen sekä kliiniseen tutkimukseen.

– Tutkimusta tarvitaan, jotta voidaan seurata erilaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin tilaa. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää parhaiden käytänteiden jakamiseksi, kertoo konferenssikomitean puheenjohtaja Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Konferenssin puheenvuoroissa korostui vanhempien rooli terveellisten valintojen tekemisessä. Myös mielen hyvinvoinnin merkitys lasten ja perheiden kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa nousi esille useissa keskusteluissa ja esityksissä.

Konferenssissa julkistettu Seinäjoen malli lasten lihavuuden vähentämiseksi merkitsee monialaista yhteistyötä koko kaupungin voimin ja jatkuvaa kehittämistyötä. Seuraavaksi Seinäjoella halutaan osallistaa perheitä ja kaikkia asukkaita. Konferenssissa esiteltiin Iso-Britannian mallia, jossa asukkaita osallistetaan terveyden edistämiseen hyödyntäen sosiaalista mediaa ja sähköistä alustaa. Digitaalisuutta aiotaan hyödyntää jatkossa enemmän myös Seinäjoella lasten, nuorten ja perheiden terveydenedistämistyössä.

 

Tervetuloa kolmanteen Healthy Kids of Seinäjoki konferenssiin 31.3.-2.4.2020!