MLL: Hyvää mieltä koululuokalle

MLL Seinäjoki tarjoaa yhteensä kymmenelle koululuokalle kiusaamista ennaltaehkäisevän / luokkahenkeä parantavan koulutuksen. Koulutukset suunnataan seinäjokisille 5.-8. luokille, joilla on luokkahengessä parantamisen varaa. Koulutukset pitää MLL:n nuorisokouluttaja Maiju Raitanen.

Koulutuksen kulku:
-Opettaja/luokanvalvoja saa etukäteen aiheeseen virittävän ja oppilaita osallistavan ennakkotehtävän toteutettavaksi/pohdittavaksi luokan kanssa (tähän on hyvä varata aikaa n. 1-2h).
-MLL:n nuorisokouluttaja tulee pitämään tehtävien pohjalta oppitunnin (45min) mittaisen toiminnallisen infon/keskustelun koko luokalle. Ennakkotehtävän pohjalta luokalle luodaan konkreettiset ja positiiviset tavoitteet luokkahengen ja kouluhyvinvoinnin parantamiseksi.
-Opettaja/luokanvalvoja saa kouluttajalta materiaalia ja ideoita jatkotyöskentelyä varten.

Ota yhteyttä!

MLL Seinäjoki
Koordinaattori Sari Takala
sari.takala@mll.fi
045 261 7337