Kaupungissamme tehdään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää kehittämistyötä monen toimijan voimin, ja monista eri tarkastelukulmista: uuden perhekeskuksen suunnittelu on käynnissä, Lapsiystävällinen Seinäjoki -mallia työstetään, uusia päiväkoteja ja kouluja on rakenteilla ja laajemmin Etelä-Pohjanmaalla pilotoidaan systeemisen lastensuojelun toimintamallia. Näiden lisäksi lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvat muun muassa juuri valmistunut Seinäjoen kaupungin osallisuusmalli, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä useita liikkumiseen ja harrastamiseen kannustavia hankkeita. Julkisen sektorin toteuttamien kehitystoimenpiteiden lisäksi käynnissä on useita monialaisia sekä teemaspesifejä hankkeita, joiden vetureina toimivat yhdistykset ja järjestöt.

Kaikki nämä ovat osa Healthy Kids of Seinäjoki -toimintaa, jonka voima on aina haettu monialaisesta yhteistyöstä. Hieman pyöristäen tätä toimintaa on tehty jo noin kymmenen vuoden ajan. Lasten lisääntynyt ylipaino on ollut pitkään kehittämistyön keskiössä, mutta nyt näkökulmaa on laajennettu ottamalla tarkasteluun mukaan myös henkinen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet.

Kehitysalustasta potkua

Keväällä 2019 käynnistyneessä Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja kasvun lähteenä –hankkeessa määritellään ja mallinnetaan systemaattisemmin yhteistä toimintaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Määrittely- ja mallinnustyön taustalla on ajatus Seinäjoen kaupungista erilaisten kehittämistoimenpiteiden, pilotoinnin, tutkimuksen sekä koulutuksen mahdollistavana alustana. Kehitysalustaa viedään eteenpäin siten, että myös yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia ennaltaehkäisevän liiketoiminnan, datan ja tutkimustiedon hyödyntämiseen sekä yhteistyökumppanuuksiin.

Puhuttaessa Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalustasta olemme vielä varsin varhaisessa elinkaarivaiheessa. Yhteistä visiota ja strategisia valintoja tullaan työstämään ja tekemään vuoden 2020 aikana. Selvää on, että kaipaamme uusia ennaltaehkäisevän toiminnan toimenpiteitä ja käytäntöjä, jotta saadaan aikaan samanaikaisesti sekä hyvinvoinnin lisäystä että aluetaloudellisia säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollon puolella.

Tulevan kevään aikana hankkeessa toteutetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytilaa kartoittava kysely Seinäjoen kaupungin henkilöstölle. Kyselyn tuloksia hyödynnetään HKS-kehitysalustan määrittelytyössä. Yritysyhteistyötä edistetään ja mallinnetaan muun muassa käyttäjälähtöisen liikeidean arvioinnin, HKS Prässin, kautta yhteistyössä Lasten Yliopiston kanssa 1.2.2020. Ennaltaehkäisevään liiketoimintaan ja tulevaisuusmuotoiluun sukelletaan Future of Prevention -iltatilaisuudessa, joka järjestetään osana kansainvälistä Healthy Kids of Seinäjoki konferenssia 1.4.2020.

Paljon on siis tulossa! Pääset mukaan, kun seuraat hankkeen kuulumisia verkkosivuilta www.healthykidsofseinajoki.fi ja ajankohtaisia yritystilaisuuksia www.intoseinajoki.fi/tapahtumat.

 

Maria Ahvenniemi
projektipäällikkö, Into Seinäjoki Oy

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Into Seinäjoen, Seinäjoen kaupungin ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on mallintaa Healthy Kids of Seinäjoki -toimintaa ja luoda kehitysalusta, jolla toimia. Hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan Liitto (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR).