Onko se joku lasten tapahtuma, mitä sä suunnittelet? (No ei oikeestaan. Vaikka kyllä me tapahtumissakin käydään.) Onko sun tehtävä käydä kertomassa Seinäjoesta ulkomailla? (Ei pelkästään.) Liittyykö tämä Healthy Kids jotenkin kouluihin? (Tavallaan.)

Näihin ja moniin muihinkin kysymyksiin olen saanut vastata reilun kahden kuukauden aikana, kun olen työskennellyt Healthy Kids of Seinäjoki –projektikoordinaattorina. Suluissa olevista vastauksistakin ehkä huomaa, että työ on juurikin sitä mitä on kysytty, mutta ei pelkästään, vaan myös tosi paljon kaikkea muuta.

Healthy Kids of Seinäjoki on Seinäjoen kaupungin toimintamalli, joka tähtää lasten ja perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Kokonaisvaltainen hyvinvointi pitää sisällään niin liikkumisen, ruokailun kuin kaverisuhteetkin. Se ei ole mikään erillinen projekti tai taikatemppu, vaan kaikkea sitä arkista toimintaa, johon jollain tavalla liittyvät lapset ja perheet. Työtä tehdään sekä kaupungin omissa toimipaikoissa että urheiluseuroissa, järjestöissä ja yksityisissä yrityksissäkin.

”Healthy Kids of Seinäjoki on olemassa, jotta kaikki se hyvä, mitä tehdään koko ajan ympäri kaupunkia, saadaan näkyväksi.”

Yhteistä tälle kaikelle toiminnalle on sen vaikuttavuus. Erilaisia päätöksiä ja ratkaisuja tehdään perustuen tietoon siitä, mikä on parhaaksi kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Päiväkodeissa tarjotaan terveellistä ruokaa, jotta lapset jaksavat leikkiä; kouluissa liikutetaan oppilaita, jotta heidän oppimiskykynsä paranisi ja harrastuksissa huolehditaan myös hyvästä fiiliksestä, jottei kukaan jäisi yksin.

Healthy Kids of Seinäjoki on olemassa, jotta kaikki se hyvä, mitä tehdään koko ajan ympäri kaupunkia, saadaan näkyväksi. Olemme ylpeitä siitä, mitä esimerkiksi päiväkodeissamme, liikuntapalveluissamme ja järjestöissämme hyvinvoinnin lisäämiseksi tehdään. Haluamme olla kokoava voima, jotta yhteistyö näiden eri tahojen välillä olisi mahdollisimman helppoa, vaivatonta ja vaikuttavaa.

Ja palatakseni alkuun ja otsikkoon: Healthy Kids of Seinäjoki taipuu täällä sisäisessä viestinnässä muotoon HKS. Hetki meni, että tajusin.

 

Henna Rantasaari
projektikoordinaattori, Seinäjoen kaupunki

Kirjoittaja työskentelee projektikoordinaattorina Into Seinäjoen, Seinäjoen kaupungin ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on mallintaa Healthy Kids of Seinäjoki –toimintaa ja luoda kehitysalusta, jolla toimia. Hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.