Järjestöt

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteistä työtä. Kolmannen sektorin toimilla on iso merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Järjestöt ovat tärkeä osa myös Healthy Kids of Seinäjoki -toiminnassa.

Healthy Kids of Seinäjoki -järjestöleima

Healthy Kids of Seinäjoki tarjoaa järjestöille mahdollisuuden verkostoitua ja osallistua kehitysalustan toimintaan. Järjestöjen on mahdollista hakea toiminnalleen Healthy Kids of Seinäjoki -järjestöleimaa. Leima on osoitus sitoutumisesta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Healthy Kids of Seinäjoki -järjestöleima myönnetään seinäjokelaisille järjestöille, jotka tukevat toiminnallaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Järjestöleiman myöntää Seinäjoen kaupungin asettama työryhmä. Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Hakulomakkeen täyttämisen ja lähettämisen jälkeen järjestöleimaa hallinnoiva työryhmä arvioi hakemuksen ja kutsuu hakijan haastatteluun. Järjestöjen tulee hakemuksessaan kuvata ja selventää, miten he hyvinvointia edistävät. Järjestöjen täytyy myös sitoutua toimimaan Healthy Kids of Seinäjoki -arvojen mukaan. Healthy Kids of Seinäjoki -järjestöleiman käyttöoikeus on järjestökohtainen. Arviointiprosessin läpäisyn jälkeen järjestö saa tuotemerkin leiman käyttöönsä toistaiseksi voimassa olevana. Leima on järjestölle maksuton.

Järjestöleiman hakeminen

Healthy Kids of Seinäjoki -järjestöleima myönnetään seinäjokelaisille järjestöille, jotka tukevat toiminnallaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Järjestöjen tulee hakemuksessaan kuvata ja selventää, miten he hyvinvointia edistävät. Järjestöjen täytyy myös sitoutua toimimaan Healthy Kids of Seinäjoki -arvojen mukaan.

Saadakseen järjestöleiman käyttöönsä, on hakijan täytettävä seuraavat kriteerit:

1. Järjestö edistää toiminnallaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.
2. Järjestö sitoutuu toimimaan Healthy Kids of Seinäjoki -arvojen pohjalta.
3. Järjestö sitoutuu Healthy Kids of Seinäjoki -Hyvän toiminnan ohjeistoon.

Arviointiprosessi

Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, jossa kertoo toiminnastaan. Hakemuksessa tulee kuvata ja selventää, miten järjestön toiminta tukee ja edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Järjestöjen täytyy myös sitoutua toimimaan Healthy Kids of Seinäjoki -arvojen mukaan sekä arvioida hakemuksessaan järjestöleiman mahdollisia hyötyjä.

Hakulomakkeen täyttämisen ja lähettämisen jälkeen järjestöleimaa hallinnoiva työryhmä arvioi hakemuksen ja kutsuu hakijan haastatteluun. Hakemuksen ja haastattelun perusteella työryhmä tekee päätöksensä järjestöleiman myöntämisestä.

Järjestöleiman vastuullista käyttöä valvotaan säännöllisillä yhteydenotoilla ja tapaamisilla Healthy Kids of Seinäjoki -ohjausryhmän ja järjestöleimaa käyttävien järjestöjen välillä.

Healthy Kids of Seinäjoki -järjestöleiman käyttöoikeus on järjestökohtainen. Arviointiprosessin läpäisyn jälkeen järjestö saa leiman käyttöoikeuden toistaiseksi voimassa olevana. Tarkemmat ohjeet järjestöleiman käytöstä on kuvattu Healthy Kids of Seinäjoki -Hyvän toiminnan ohjeistossa.

Arvot

Positiivisuus. Lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on Healthy Kids of Seinäjoen perusarvo. Haluamme onnistua yhdessä ja kannustamme toisiamme. Tiivis yhteistyö mahdollistaa paremmat tulokset. Uskallamme tarttua tilaisuuksiin, tehdä rohkeita päätöksiä ja oppia kokemuksen kautta. Iloitsemme onnistumisista ja kiitämme hyvin tehdystä työstä.

Avoimuus. Laaja ja monialainen yhteistyö on Healthy Kids of Seinäjoen toimintatapa. Vahvistamme luottamusta avoimella ja johdonmukaisella toiminnalla. Uskallamme tarttua myös vaikeisiin asioihin ja palaute vie meitä eteenpäin. Arvostamme toisiamme ja toistemme työtä. Toiminnan toteuttamisen keskiössä ovat eri toimialojen ja asian edistämiseen sitoutuneet toimijat. 

Yhdenvertaisuus. Meillä on halu onnistua yhdessä. Toimimme oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Hyvä johtaminen, sitoutuminen ja osallistaminen innostavat ja vastuuttavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Haluamme tukea yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden parempien valintojen tekemistä ja hyviä käytäntöjä.  

Hyvän toiminnan ohjeisto

Jotta järjestölle voidaan myöntää Healthy Kids of Seinäjoki -järjestöleima, pitää sen sitoutua toimimaan Hyvän toiminnan ohjeiston edellyttämällä tavalla.

© 2019 Seinäjoen Kaupunki | Tietosuojaseloste | Privacy Policy