Seinäjoen kaupungin lasten ja perheiden kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen Healthy Kids of Seinäjoki –toimintamalli on tällä viikolla esillä Soulissa Etelä-Koreassa.

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki sai kutsun pääpuhujaksi Soulissa pidettävään kansainväliseen AFHC Healthy City International Forum -konferenssiin. Kaupunginjohtajan puheenvuoro on torstaina 26.9., lisäksi hän osallistuu tapahtuman ohjelmassa olevaan paneeliin. Tapahtuman järjestäjä Alliance for Healthy Cities (AFHC) korvaa matkasta aiheutuvat kustannukset. Konferenssiin osallistuvat myös projektikoordinaattori Henna Rantasaari Seinäjoen kaupungilta ja osaamisen viennin erityisasiantuntija Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Healthy Kids of Seinäjoki -toimintamallia avataan myös kouluvierailuilla pidettävien asiantuntijaluentojen ja keskustelujen kautta sekä perjantaina kouluille järjestettävässä konferenssissa. Rantasaaren ja Kitinojan matkasta aiheutuvat kulut katetaan Soulissa käynnissä olevasta hankkeesta.

Etelä-Koreassa Soulissa sovelletaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää moniammatillista Healthy Kids of Seinäjoki -mallia kuudessa perusopetuksen oppilaitoksessa. Seinäjoen ja Etelä-Korean välistä yhteistyötä on tehty jo usean vuoden ajan, ja Seinäjoella on käynyt useita vierailijaryhmiä Etelä-Koreasta. Lokakuussa 2018 Prof. Jae-Heon Kang oli delegaationsa kanssa Seinäjoella viikon opintomatkalla, mikä oli ensimmäinen Seinäjoen kaupungin koulutusvientinä toteuttama vierailu. Prof. Kang oli myös yksi pääpuhujista maaliskuun 2019 Healthy Kids of Seinäjoki konferenssissa.

Soulin Gangdong-gu on ollut Korean Healthy City pioneeri vuodesta 2006 ja se on ollut myös Korean Healthy City -verkoston (KHCP, Korean Healthy Cities Partnership) puheenjohtajana vuosina 2015-2018. Verkostossa on 96 jäsenkaupunkia Koreasta. Maailmanlaajuisessa Healthy City -verkostossa on tällä hetkellä yli tuhat jäsentä. Seinäjoen kaupungissa tehtyä työtä arvostetaan ja osaamisen käytäntöjä halutaan levittää ja jakaa.

Matkan tavoitteena on yhteistyön syventäminen Etelä-Korean ja Soulin Gangdong-gu kaupungin kanssa, Healthy Kids of Seinäjoki osaamisen vienti ja siihen liittyvistä jatkosuunnitelmista sopiminen sekä uusien potentiaalisten osaamisviennin mahdollisuuksien kartoittaminen ja niihin liittyvät neuvottelut.