Healthy Kids of Seinäjoki

Healthy Kids of Seinäjoki on Seinäjoen kaupungin toimintamalli lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Mukana toimintamallissa ovat kaupungin omat toimialat, asukkaat, järjestöt ja yhdistykset, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot sekä yritykset. Toimijoiden yhteistyön kautta lasten, nuorten ja perheiden elämään halutaan rakentaa pysyvää muutosta. Healthy Kids of Seinäjoki kokoaa toimijat ja tekee näkyväksi kaiken sen hyvän, mitä kaupungissa perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään.

Healthy Kids of Seinäjoki -malli on esimerkki Terveyttä kaikissa politiikoissa (Health in All Policies) -toiminnasta, jossa kaupungin kaikki toimialat edistävät terveyttä ja hyvinvointia perheiden ja kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistyötä hallinnoi kaupunginjohtajan nimittämä ohjausryhmä.

Healthy Kids of Seinäjoki – tarina hyvinvoinnista, joka tehdään yhdessä

Toimintamallin juuret ovat Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun – ohjelmassa (2013–2020), jonka tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten lihavuutta sekä lihavuuteen liittyviä sairauksia elintapaohjauksen, ravitsemuksen, liikunnan ja kaupunkisuunnittelun avulla. Nyt Lihavuus laskuun -ohjelma on yksi osa Healthy Kids of Seinäjokea, jolla tavoitellaan hyvinvointia laajemmin.

 

Toimintamalli

Healthy Kids of Seinäjoki -toimintamalli tähtää lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Monialaiseen yhteistyöverkostoon kuuluvat Seinäjoen kaupungin eri toimialojen lisäksi koulutus- ja tutkimusorganisaatioita, järjestöjä, yrityksiä, liikuntaseuroja ja asukasyhdistyksiä.

 

 

© 2019 Seinäjoen Kaupunki | Tietosuojaseloste | Privacy Policy