Healthy Kids of Seinäjoki

Seinäjoen kaupungin Healthy Kids of Seinäjoki -toimintamalli tähtää lasten ja perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintamallin juuret ovat Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun –ohjelmassa (2013-2020), jonka tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten lihavuutta sekä lihavuuteen liittyviä sairauksia elintapaohjauksen, ravitsemuksen, liikunnan ja kaupunkisuunnittelun avulla.

Seinäjoen kaupungin toiminta on esimerkki Terveyttä kaikissa politiikoissa (Health in All Policies) –toiminnasta, jossa kaupungin kaikki tomialat edistävät terveyttä ja hyvinvointia perheiden ja kolmannen sektorin kanssa. Monialaisen kehittämisverkostoon kuuluvat myös väestön ja elinympäristön hyvinvointia edistävät yritykset. Kehittämistyötä hallinnoi kaupunginjohtajan nimittämä ohjausryhmä, jossa on edustajat Seinäjoen kaupungista, Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja Into Seinäjoki Oy:stä.

Healthy Kids of Seinäjoki -konferenssi kokoaa kokoaa lasten hyvinvoinnin ympärillä toimivan kansallisen ja kansainvälisen toimijajoukon Seinäjoelle vuosittain maalis-huhtikuussa. Lasten terveyden edistämisen verkosto on kasvanut entisestään ja työ teeman ympärillä yhdistää eri alojen ammattilaisia, asiantuntijoita, kouluttajia, tutkijoita ja yrityksiä. Tervetuloa verkostoitumaan sekä kuulemaan ja jakamaan tietoa, osaamista ja hyviä käytänteitä.

 

Tervetuloa kolmanteen kansainväliseen konferenssiin 31.3.-2.4.2020 Seinäjoelle!

Toimintamalli

Healthy Kids of Seinäjoki -toimintamalli tähtää lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Monialaiseen yhteistyöverkostoon kuuluvat Seinäjoen kaupungin eri toimialojen lisäksi koulutus- ja tutkimusorganisaatioita, järjestöjä, yrityksiä, liikuntaseuroja ja asukasyhdistyksiä.

 

 

Kohderyhmät

 

ASUKKAAT
• Parempi terveys ja elämänlaatu
• Osallisuus ja sitoutuminen hyvinvoinnin edistämiseen kasvaa
• Asukaslähtöiset uudet innovaatiot
• Ylipaino ja lihavuus vähenevät ja vaikutetaan kansansairauksien määrään

KOULUTUS, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
• Uutta tietoa lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä
• Uudet vaikuttavat toimintatavat ja innovaatiot
• (Kansainvälisen) tutkimuksen lisääminen alueella

PALVELUT JA TYÖNTEKIJÄT
• Osaamisen kasvu ja paremmat palvelut
• Uudet hyvinvointi-innovaatiot ja yritysratkaisut
• Hyvinvointia tukeva elinympäristö

YRITYKSET JA YHTEISÖT
• Uudet hyvinvointi-innovaatiot ja yritysratkaisut
• Hyvinvointijohtaminen vakiintuu
• Sitoudutaan edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia
• Yritys/yhteisö voi liittyä HKS perheeseen

 

Tervetuloa kolmanteen kansainväliseen konferenssiin maaliskuussa 2020!

© 2019 Seinäjoen Kaupunki | Tietosuojaseloste | Privacy Policy