Kehitysalustahanke yrityksille

Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä -hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti yritysten yhteistyötä kaupungin, toisten yritysten sekä kolmannen sektorin kanssa ja mahdollistaa uusien, käyttäjälähtöisten palveluiden ja tuotteiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Hankkeessa keskitytään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviin ratkaisuihin.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teema on kasvava globaali trendi, johon alueemme yrityksiltä haetaan innovatiivisia ratkaisuja. Hankkeessa nostetaan esiin kasvun lähteitä, lisätään teeman tunnettuutta sekä tiivistetään eri osapuolten välistä yhteistyötä. Hankkeessa mallinnetaan ja kehitetään uudenlaisia ratkaisuja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen yhdessä kaupunkilaisten, Seinäjoen kaupungin sekä yritys- ja sidosryhmäkumppaneiden kanssa. Kehitysalustalta ja uudenlaisilta ratkaisuilta haetaan skaalautuvuutta muihin kaupunkeihin kansallisesti ja kansainvälisesti.

Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta tarjoaa yrityksille mahdollisuuden yhteiskehittää ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä yhdessä käyttäjien ja muiden yritysten sekä sidosryhmien kanssa.

 

4 mallia hyvinvointiratkaisujen kehittämiseen ja yhteistyön tiivistämiseen

Yritysyhteistyötä toteutetaan neljän eri toimenpiteen kautta.

Aktivointitilaisuuksia. Hankkeessa organisoidaan HKS kehitysalustan tunnettuutta edistäviä ja kasvun lähteiden mahdollisuuksiin perustuvia keskustelutilaisuuksia ja kohtaamisia.

Vuoropuhelutilaisuuksia. Seinäjoen kaupungin palvelutarjontaa ja julkisia hankintoja avataan yrityksille eri toimialoilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaan liittyen.

HKS Prässi -liikeidean nopea arviointi. Uusia, innovatiivisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä liikeideoita tai tuotekehityksessä olevia ratkaisuja nopeasti ja käyttäjälähtöisesti arvioivan asiantuntijaraadin kanssa. Asiantuntijoina toimivat lapset, nuoret, perheet sekä alan ammattilaiset.

HKS Goes Global. Kansainvälistymisen kehittämispolku globaalia markkinapotentiaalia omaaville yrityksille.

 

Toimenpiteet ovat osa Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä -hanketta, jossa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ratkaisuja mallinnetaan ja kokeillaan yhdessä Seinäjoen kaupungin sekä yrityskumppaneiden kanssa. Seuraa yritystilaisuuksia Into Seinäjoen tapahtumakalenterista. Kahden vuoden mittaista hanketta vetää Into Seinäjoki Oy, projektin viestinnällisenä ja koordinoivana kumppanina toimii Seinäjoen kaupunki, ja kehittämis- ja tutkimuskumppanina toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Etelä-Pohjanmaan liiton Euroopan Aluekehittämisrahastosta (EAKR).

Yhteys

 

Sanna Valkosalo
Projektipäällikkö
050 326 6586
sanna.valkosalo@intoseinajoki.fi

© 2019 Seinäjoen Kaupunki | Tietosuojaseloste | Privacy Policy